Kívül Kft. belül részvénytársaság

Az „új” Ptk. hatálybalépésével a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás adta keretek rugalmasabbá váltak. Az ezzel járó nagyobb szabadságnak is vannak azonban nyilvánvalóan határai, mely határvonalak egyértelműen és elsősorban a még kialakulóban lévő bírósági döntésekben kifejeződő joggyakorlat alapján kristályosodhatnak csak ki.

Törvényi védelem a zálogjogosultaknak

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény külön címszóval emeli ki a zálogjogosult ún. bekapcsolódási lehetőségét a végrehajtási eljárásba. A bekapcsolódás törvényi szabályozásának a kiemelt célja, hogy a zálogjogosult érdekei már a saját végrehajtási eljárása megindítása előtt effektív módon érvényesüljenek.

Legújabb adatvédelmi hatósági iránymutatás: hogyan készítsünk jogszerűen hangfelvételt?

Sokszor találkozhatunk azzal, hogy az ügyfélszolgálatok rögzítik a telefonbeszélgetést, de előfordulhat az is, hogy egy társasházi vagy céges közgyűlésen elhangzottakat kívánják rögzíteni.A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2016. májusában kiadott legújabb tájékoztatójából megtudhatjuk, hogyan kell mindezt jogszerűen tenni.

A különvált zálog és az önálló zálog közötti különbségről

Az új Ptk. egyik jelentős változtatása volt, hogy a régi Ptk. által szabályozott önálló zálogjog helyett bevezette a különvált zálog jogintézményét. Napjainkban érezteti hatását az önálló zálogjog hiánya, ezért az utóbbi időben egyre több hír jelenik meg az önálló zálogjognak az új Ptk-ban történő újraszabályozása kapcsán.

Behajtási költségátalány – vége a bizonytalanságnak!

Az „új” Ptk. hatályba lépése óta a behajtási költségátalány szabályozása folyamatos problémát okozott, mert számviteli és adózási oldalról a szabályozás és a gyakorlat közötti ellentmondás szinte feloldhatatlan volt. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a fennálló szabályozás és az annak alapjául szolgáló uniós irányelv között is ellentmondás feszült.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Publikációk csatornájára